Wednesday, May 13, 2015

Kiếm tiền trên Android với CashPirate


Cũng như Waypedia, CashPirate cũng là một ứng dụng kiếm tiền thông qua viêc tải app


1. Lên ChPlay tải CashPirate tại đây:2. Đăng kí tài khoản như hình: (NHẬP CHO CẨN THẬN VÌ KHÔNG CHỈNH SỬA LẠI ĐƯỢC)


Mail: Nhập Gmail cho nhanh

Password: Mật khẩu
3. Nhập code LGPYBE (bắt buộc) để nhận được 500 bonus (tương đương 0.5USD). Khởi đầu quá tuyệt vời

5. Cách chơi:


+ Công việc chính vẫn là tải app: vô Earn Coints ---> chọn khung đầu và tải (cũng có thể tải ở các khung phía dưới)


+ Bấm vào install đợi load khoảng 2 3% gì thì trở lại tải tiếp cái khác vì thời gian ra mỗi app của nó rất ngắn nên tranh thủ tải


+ Bấm Overview thường xuyên để kiếm app (nó ko ra app cố định như Waypeida)


+ 2500 là chuyển về Paypal được
5. Mục My Account: