Sunday, May 3, 2015

[Tutorial] Hướng dẫn trở thành Youtube Partner qua Maker Studios/RPM Network

Maker Studios/RPM Network là một mạng tương tự như Fullscreen, để được tham gia vào mạng Maker Studios/RPM Network cũng không quá khó như Fullscreen, yêu cầu không cao như Fullscreen mà quyền lợi thì cũng tương tự. Tut này giúp các bạn rõ hơn về cách đăng ký và có thêm sự lựa chọn khi muốn tham gia vào 1 mạng.
đầu tiên bạn vào link:
http://r.mker.tv/ckO0sR
nó sẽ hiện lên 1 mục, yêu cầu bạn nhập tên của bạn vào, tiếp thep bạn nhấp vào biểu tượng youtube phía dướithực hiện các bước tiếp theo

cuối cùng bạn chọn Submit và chờ được xem xét, khoảng 2-3 ngày sau sẽ có thư trả lời, nếu bạn được chấp nhận bạn sẽ nhận được thư từ youtube với tiêu đề: “Invitation: RPMNetworks would like you join its Network on YouTube”
bạn nhấp vào link trong thư, vào mục dashboad của youtube và nhấp vào liên kết trong đó để trở thành full partner
đồng thời bạn cũng nhận thư từ cms@makerstudios.com với nội dung:
Hi there-
I’ve sent you an invitation to the Maker Studios network. You’ll find it sent to the email address associated with the YouTube account. Look for an email from noreply@youtube.com and click the link contained within. Let me know when you have done this and I’ll claim & monetize your content.
1. Once you have accepted PLEASE RESPOND AND FILL OUT this email (cms@makerstudios.com) with the following paragraph:
“I ACCEPT -- Maker Studios agrees that YouTube may link the YouTube partner account for "[Your Name]" to Maker Studios’ existing YouTube Account. Maker Studios also agrees that all content within [Channel Name] partner account will be deemed Maker Studios Provider Content and be subject to all applicable terms and conditions of the license agreement governing Maker Studios relationship with Google.”
2. If you have any videos that have copyright issues (music, graphics, TV visuals, video game & software visuals, performances), please send me the raw video links of each video so I can disable monetization on them. Also include details about your ownership of the necessary rights or explicit permission to commercially use all video material. YOU MUST POSSESS ALL THE NECESSARY DISTRIBUTION RIGHTS IN ALL CONTENT (INCLUDING MUSIC) IN THE VIDEO.
-CMS Support
Bạn trả lời thư đó với nội dung:
I ACCEPT -- Maker Studios agrees that YouTube may link the YouTube partner account for "[Tên của bạn]" to Maker Studios’ existing YouTube Account. Maker Studios also agrees that all content within [Tên kênh] partner account will be deemed Maker Studios Provider Content and be subject to all applicable terms and conditions of the license agreement governing Maker Studios relationship with Google.
Ngày tiếp theo bạn sẽ nhận được mail wellcom từ support@rpmnetwork.com
Và 1 mail Activation Link, bạn nhấp vào link trong email để xác nhận đăng nhập vào Maker Central.
bây giờ bạn có thể vào http://dashboard.makerstudios.com/ và đăng nhập vào Maker Central, nơi bạn có thể theo dõi thu nhập và thanh toán.

Một vài ngày tiếp theo, bạn sẽ nhận được 1 mail yêu cầu bạn điền thuế và hình thức thanh toán.
Sau khi điền và ký, bạn phải chờ bên Maker ký, và họ sẽ gửi cho bạn 1 bản sao.
Thanh toán đầu tiên sẽ diễn ra sau 30 ngày kể từ ngày bạn nhập thuế & hình thức thanh toán, và bạn phải đạt ngưỡng tối thiểu là 50$
Ngoài việc bị chia % thu nhập thì khi tham gia Network bạn sẽ có rất nhiều lợi thế của 1 full partner, và tài khoản youtube của bạn sẽ an toàn hơn trong rất nhiều trường hợp.

nguồn: ddth.com