Monday, October 26, 2015

Tổng hợp 5 network ăn chia cao đến 90%


Network Youtube là gì? Network được hiểu đơn giản là 1 công ty tập hợp được nhiều Youtube Partner và công ty này có liên hệ trực tiếp với Youtube về các vấn đề bản quyền, kinh doanh, quảng cáo, phát triển kênh… Điều đó rất có lợi. Nhưng vấn đề đa số các bạn hiện nay vẫn đắn đo, đó là Network sẽ ăn lại của mình một chút phần trăm, do đó ưu tiên của nhiều bạn hiện nay khi vào một Network là xem xét về vấn đề ăn chia lợi nhuận. Hiện tại mình biết được một số net ăn chia cao, anh em tìm hiểu nhé:


1. MiraiScope

– Chia sẻ lợi nhuận: 90%

– Thanh toán : PP, WMZ, WU, BW

– Yêu cầu: 100 views/ 30 ngày

– Link: http://miraiscope.com/youtube-partnership/

2. CIS Network

– Chia sẻ lợi nhuận: 70 – 95%

– Thanh toán : PP, WMZ, WU, BW

– Yêu cầu: không yêu cầu gì

– Link: http://cisntw.org/en/


3. Miquos

– Chia sẻ lợi nhuận: 90%

– Thanh toán : PP, BW

– Yêu cầu: 88 views/ 1 ngày

– Link: http://miquos.network/

4. Acifin Network

– Chia sẻ lợi nhuận: 90%

– Thanh toán : PP

– Yêu cầu: 1000 views/30 ngày

– Link: http://www.acifinnetwork.com/

5. Recstudios

– Chia sẻ lợi nhuận: 80%

– Thanh toán : PP, WU, BW

– Yêu cầu: không yêu cầu gì

– Link: http://www.recstudios.tv/