Wednesday, October 1, 2014

Thêm bộ nút Like của Facebook - Google Plus - Tweet vào Blogspot/Blogger

Hôm nay Diepzen xin được hướng dẫn các bạn cách thêm bộ nút chia sẻ mạng xã hội dạng nằm ngang bao gồm: Facebook, Google +, Tweet vào Blogspot một cách chuyên nghiệpCách thêm bộ nút chia sẻ mạng xã hội


Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị blog
- Vào "Mẫu" -> "Chỉnh sửa HTML".
- Thêm đoạn đoạn scripts sau vào trước thẻ </head>.
<script src='//s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=xa-51fb7b814b14ef7b' type='text/javascript'/>

Bước 2: Tích hợp bộ nút chia sẻ vào Widget
- Vào "Bố cục" -> "Thêm tiện ích mới" tại vị trí bạn mong muốn.
- Chọn tiện ích HTML/JAVASCRIPTS.
- Thêm đoạn code sau vào nội dung của tiện ích:
<div class='addthis_toolbox addthis_default_style' style='padding:10px 2px'>
<a class='addthis_button_google_plusone' g:plusone:size='tall' style='padding-right:10px'/>
<a class='addthis_button_facebook_like' fb:like:layout='box_count' style='padding-right:10px'/>
<a class='addthis_button_tweet' style='padding-right:10px' tw:count='vertical'/>
<a class="addthis_counter"></a>
</div>
** Có thể thêm đoạn code vào cuối mỗi bài post **
Bước 3: Lưu lại và xem kết quả :-)