Wednesday, October 8, 2014

Phó mặc cho số phận ?


Tôi không phải là một người tin vào số phận..
Nếu ngày ấy tôi tin vào may rủi, thì cái lúc tung đồng xu để giúp đưa ra quyết định, tôi đã làm theo đồng xu mà tôi đã gieo...
Nhưng không, tôi vẫn quyết định theo ý mình..
Số phận do tôi tạo ra..
Tương lai chi tiết như nào thì lại là do tôi một phần tác động...
Dù nó có ra sao thì đó vẫn là kết cục cho tôi và do tôi ảnh hưởng nên..
Và dù tôi tin vào nhân quả...
Nhưng trong tôi vẫn có một niềm tin rằng..
"Dù trước đây tôi có tệ bạc như nào thì chỉ cần tôi thay đổi, trở lại là một con người sống đúng với trái tim, thì tôi vẫn sẽ có một kết cục đẹp, được ở bên người mà tôi thực sự yêu thương dù tương lai có có thể sẽ phải trải qua bất cứ chuyện gì.."
Có thể tôi nóng tính, người ngoài nhìn vào sẽ nhận xét vậy...
Nhưng khi cần thì tôi rất giỏi chịu đựng...
Tôi có thể nhẫn nhịn được nhiều năm, và mọi thứ cứ bình thản không chút khó chịu...
Số phận ?
Nếu nó có thật...
Thì tôi luôn sẵn sàng chấp nhận nó dù cho nó có tệ như nào..
Tôi sẽ không bao giờ cố thay đổi thêm một lần nào nữa...
Tôi hạnh phúc với quyết định của tôi...
Tôi tin rằng tương lai sẽ tốt đẹp...
....
Tôi tin rằng dù có xảy ra chuyện gì đi nữa.. ánh mắt tôi vẫn sẽ chỉ hướng về một người mà thôi...