Friday, August 8, 2014

Royz - Egoist [Kude Ver.]


Cosplay freestyle by Ku De

Egoist là một bài hát được thể hiện bởi Royz - band visual kei ở Osaka được tổ chức live đầu tiên vào 28.9.2009. Ban đầu họ thành lập với 4 thành viên cho đến 14.2.2010, Kuina tham gia band.

Royz - Egoist 03

Royz - Egoist 02
Royz - Egoist