Saturday, July 26, 2014

[Windows Phone] Live Lock Screen BETA đã cho phép tải về


Như vậy là sau nhiều thông tin và các video được đăng tải lên mạng thì app Live Lock Screen BETA hay app Lock Screen như thông tin đã được đăng tải trước đây. Đã được Microsoft chính thức đưa lên kho ứng dụng Windows Phone Store với tên gọi Live Lock Screen BETA .

Để tài về hãy click vào Link dưới đây hoặc sử dụng quét QR code: