Friday, July 25, 2014

Dừng lại rồi sao ?


Vậy là tôi đã đến hồi kết ?
Mọi thứ chẳng lẽ sẽ kết thúc vào một ngày nắng khi mà tôi vẫn mơ tưởng tới những giọt mưa ...
Một mình trong bóng tối
Tôi như bị mù vậy.. Mất phương hướng, tâm trí rối bời...
Và giờ tôi sắp phải dừng lại ? ^^
Chặng đường dài mà tôi muốn đi mãi có khả năng sẽ không còn chỗ cho tôi nữa..
Tôi đã không được..
Tôi đã không làm được...
Tất cả chỉ còn là sự tưởng tượng mà thôi...
Có thể với tôi vào ngày mai...
Niềm vui đã qua đi...
Nỗi buồn có lẽ cũng sẽ hết...
Nhưng tôi đang sắp mất đi cái gì đó quan trọng mà tôi không thể giữ được...
Không bao giờ nữa rồi
^^
Xin lỗi !!!