Saturday, May 24, 2014

Anh - Khoảng Lặng và Em


Có ai đó từng nói với anh rằng: Trong vòng quay của cuộc đời, đôi khi con người ta lại muốn tìm cho mình một khoảng lặng. Đó là lúc để chúng ta sống với chính mình, tách biệt với tất cả, để tự bản thân vượt qua những  điều không mong muốn… Chẳng một ai ngoài chính ta mở được cánh cửa tâm hồn duy nhất ấy, bởi mật mã chính là con tim của mỗi người…

Nhưng người ấy vẫn bảo có những ngoại lệ: Chỉ có một người yêu thương bạn và bạn yêu thương bằng tất cả những gì mình có mới có thể cùng nhau mở cánh cửa ấy…

Và em biết không, anh đã nhìn thấy em, tìm ra em trong khoảng lặng của chính anh….

0 nhận xét: