Monday, October 21, 2013

Cosplay - “Free!” Freestyle [just4fun]


Một ngày đẹp trời, hứng thú tuôn trào, ra vườn trẻ chộp ảnh chơi, chưa đủ phù hiệu cũng như không có sự góp mặt của Rin, nhưng thôi, vui là chính mà :)

IMG_0198

IMG_0097

IMG_0313

IMG_0339

IMG_0311

IMG_0170

IMG_0129

IMG_0353

IMG_0351


0 nhận xét: