Thursday, October 24, 2013

Ứng dụng Instagram trên Windows Phone - 6tag được update, tùy chỉnh Toast notifications.6tag là ứng dụng Instagram bên thứ ba trên Windows Phone, được phát triển bởi Rudy Huyn . Trong khi ứng dụng chính hãng Instagram sắp được ra mắt, Hyun vẫn tiếp tục phát hành bản cập nhật cho 6tag


Phiên bản 2.0.1 là một bản cập nhập với cải tiến về hiệu suất và với tùy chỉnh phù hợp với bản cập nhập 3 của Windows Phone 8

Dưới đây là change log của bản 2.0.1:

- Cải thiện tính năng cắt ghép
- Cải thiện giao diện tối
- Thêm một liên kết đến các thiết lập Facebook khi đăng bài
- Tùy chỉnh âm báo ( Bạn cần bản cập nhật 3 của WP8 để thực hiện điều này , 6tag: Cài đặt > Tác vụ nền > Kích hoạt thông báo mỗi 30 phút > sử dụng âm thanh tùy chỉnh )


Đây là trường hợp đầu tiên một ứng dụng có thể thay đổi âm báo . Tính năng này chỉ có sẵn trên những thiết bị được cập nhật GDR3.

Bạn có thể tải về hoặc cập nhật 6tag từ Cửa Hàng hoặc quét mã QR code:


nguồn WPcentral
dịch, ảnh: Diepzen

0 nhận xét: