Wednesday, June 19, 2013

Từ GDR2, Microsoft sẽ đóng gói bản cập nhật và gửi cho OEM trước


WPDang hôm nay cho biết từ phiên bản cập nhật GDR2 trở đi, Microsoft sẽ tiến hành thay đổi quá trình tung ra bản cập nhật cho các thiết bị WP8 đầu cuối. Không như trước đây, chúng ta thường được nhận bản cập nhật từ Microsoft trước, sau đó mới tới OEM nhưng kể từ GDR2 trở đi, bản cập nhật sẽ được Microsoft đóng gói và gửi riêng cho OEM trước, OEM sau đó sẽ tiến hành thay đổi gói cập nhật như thêm tính năng, sửa lỗi,...và OEM sẽ gửi nó cho các thiết bị đầu cuối.

Ví dụ cho việc này, chúng ta có thể thấy bản cập nhật Lumia Amber, vốn là bản GDR2 cho các thiết bị WP8 nhưng được Nokia tiến hành việc thay đổi để thêm các chức năng màn hình chờ, tap hai lần để mở màn hình,...Việc này có thể coi là một điều đáng mừng vì họ đã thay đổi để làm tăng trải nghiệm người dùng và "cởi mở" hơn cho OEM.Tuy thế, điều này không hoàn toàn mới vì việc này đã được thực hiện từ thời Windows Mobile nhưng sau đó họ đã thay đổi khi lên Windows Phone, và bây giờ lại trở lại như trước. Chúng ta có thể kỳ vọng từ sau bản GDR2 trở đi, chúng ta sẽ có thể nhận được cập nhật từ OEM thường xuyên hơn như các bản vá lỗi nhanh, cải thiện hệ thống,...

0 nhận xét: